Кафедра «Фундаментальні та природничо-математичні науки» створена у 1999 році. Її очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Віктор Михайлович Косенков, який виступає автором багатьох науково-практичних дослідницьких праць. Віктор Михайлович Косенков – головний організатор залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи, що є одним із основних завдань вищої школи. За його активної участі та під безпосереднім керівництвом у Вищому навальному закладі «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» регулярно проводяться учнівські олімпіади, Ньютонівські читання «Крок до науки» тощо.

Склад кафедри формують: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Віктор Михайлович Косенков; кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Володимир Миколайович Писаревський; кандидат технічних наук Богдан Євгенович Михалишин; кандидат технічних наук, доцент kpm2Геннадій Борисович Вільський; викладач Анатолій Володимирович Леонтьєв.

Кафедра «Фундаментальні та природничо-математичні науки» - це згуртований науково-педагогічний колектив, який працює творчо і натхненно, докладає максимум зусиль для розвитку творчих і професійних здібностей здобувачів вищої освіти університету, розробляє і друкує навчально-методичні посібники та підручники, продуктивно працює у різних галузях сучасної науки. Кафедра «Фундаментальні та природничо-математичні науки» підтримує творчі зв’язки з провідними установами: НАН України, МОН України, Інститут педагогічної освіти і науки дорослих АПН України, Одеський державний економічний університет, Миколаївський політехнічний коледж, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. Під керівництвом завідуючого кафедрою «Фундаментальні та природничо-математичні науки», кандидата технічних наук, старшогоkpm3 наукового співробітника Віктора Михайловича Косенкова щороку проводяться наукові заходи «Крок до науки», в яких беруть участь здобувачі вищої освіти як Університету, так і здобувачі вищої освіти інших закладів вищої освіти України. Важливими напрямками науково-дослідної роботи кафедри «Фундаментальні та природничо-математичні науки» є розвиток та впровадження освітніх технологій в навчальний процес вищої школи. Технології вищої школи є предметом наукових досліджень науково-педагогічних працівників Володимира Миколайовича Писаревського, Богдана Євгеновича Михалишина, Геннадія Борисовича Вільського, Анатолія Володимировича Леонтьєва. Значна увага приділяється науковій роботі зі здобувачами вищої освіти. За ініціативою кафедри «Фундаментальні та природничо-математичні науки» у Вищому навальному закладі «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» започатковано звання «Молодий науковець політехніки», яке присвоюється кращим здобувачам вищої освіти – науковцям. Члени кафедри «Фундаментальні та природничо-математичні науки» тісно пов’язані з науково-педагогічною діяльністю випускаючих кафедр Університету.

Результати спільних наукових досліджень регулярно висвітлюються в збірниках наукових праць та провідних фахових виданнях.

Спільно з кафедрою «Автомобілі та автомобільне господарство», яку очолює кандидат технічних наук, доцент Володимир Антонович Новошицький, kpm5кандидат технічних наук, доцент Геннадій Борисович Вільський займається аналізом структурного перетворення в ЗТВ при відновленні деталей машин. Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці спеціалістів з програмування є напрямком наукового дослідження кандидата технічних наук Богдана Євгеновича Михалишина разом з кафедрою «Комп`ютерна техніка та програмування». Дослідження проблем отримання харчових білків із нетрадиційної сировини проводяться кандидатом технічних наук, старшим науковим співробітником Володимиром Миколайовичем Писаревським спільно з кафедрою «Фізична реабілітація». Становлення і розвиток педагогічної освіти Півдня України вивчає викладач Анатолій Володимирович Леонтьєв з науково-педагогічними працівниками кафедри «Соціально-гуманітарні науки». Науково-педагогічні працівники кафедри «Фундаментальні та природничо-математичні науки» в своїй роботі намагаються зберегти все те найкраще, що було характерним для діяльності кафедри за весь період свого існування з урахуванням вимог, які існують перед сучасною освітою.

Вагомого значення в цих умовах набуває надання необхідної допомоги випускаючим кафедрам Університету в організації і проведенні якісної виробничої практики здобувачів вищої освіти. Саме у забезпеченні цього першочергового завдання колектив кафедри «Фундаментальні та природничо-математичні науки» бачить подальший розвиток своєї діяльності, створення такої моделі взаємозалежності, як виробничий комплекс – кафедра, яка була б спрямована на ефективне формування майбутніх спеціалістів сучасної генерації, їх високого професіоналізму, нового мислення, готовності самовдосконалюватися, творчо працювати на основі глибоких знань природничо-математичного спрямування. Забезпечення знаннями і вміннями здобувачів вищої освіти Вищого навального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» – головне завдання науково-педагогічних працівників кафедри «Фундаментальні та природничо-математичні науки».