В сучасних умовах великим попитом на ринку праці користуються спеціалісти, які вміють нестандартно мислити, творчо застосовувати знання в непростих виробничих та господарських умовах. Саме такі завдання ставить перед собою кафедра «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка». Ця структура є особливою, так як здобувачі вищої освіти поєднують навчання з роботою на підприємствах міста та регіону.

Підготовка фахівців кафедрою «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» здійснюється за освітніми програмами «Менеджмент в спортивній діяльності», «Менеджмент підприємств і організацій в галузі охорони здоров`я», «Облік і оподаткування в управлінських інформаційних системах і технологіях», «Транспортний менеджмент та логістика в системах автосервісу», «Фінанси, банківська справа та страхування в управлінських інформаційних системах і технологіях» в розрізі наступних спеціальностей: «Автомобільний транспорт», «Комп`ютерна інженерія», «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія».

Кафедру «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» очолює Володимир Васильович Шпаковський, який досконало володіє ефективними формами та методами організації навчально-педагогічного процесу, проводить цілеспрямовану роботу з працівниками кафедри щодо якісного складання навчальних планів із усіх освітній програм / спеціальностей, здійснює контроль за їх виконанням, вміло використовує досвід колег інших закладів освіти.

Ініціативно й наполегливо працює професор кафедри «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» Володимир Васильович Гревцов, який досконало володіє ефективними формами та методами організаційного забезпечення навчально-педагогічного процесу.

Активно допомагають в організації навчально-педагогічного процесу, формуванні навчально-методичного комплексу дисциплін, систематизації звітності й плануванні роботи кафедри «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» професор Леонід Мойсейович Шафран та доцент Геннадій Васильович Грищенко, які постійно підвищують свій професійний рівень поєднуючи науково-педагогічну роботу з практичною фаховою діяльністю.

Плідно і творчо, зміцнюючи кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників, на кафедрі «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» працює виконуючий обов`язки ректора, доктор економічних наук, професор Сергій Анатолійович Ткаченко, який має 254 навчально-методичні та наукові публікації, з них 184 наукових й 70 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту докторської дисертації опубліковано 183 праці, з них 113 наукових та 70 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science – 6.

Девіз кафедри «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» – індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти з урахуванням його особистостей та інтересу до обраної освітньої програми / спеціальності.

Про імідж кафедри «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» свідчить факт наповнення академічних груп за освітніми програмами «Менеджмент в спортивній діяльності», «Менеджмент підприємств і організацій в галузі охорони здоров`я», «Облік і оподаткування в управлінських інформаційних системах і технологіях», «Транспортний менеджмент та логістика в системах автосервісу», «Фінанси, банківська справа та страхування в управлінських інформаційних системах і технологіях» в розрізі спеціальностей «Автомобільний транспорт», «Комп`ютерна інженерія», «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія», який складає значний відсоток загального ліцензійного обсягу.

За роки існування кафедри «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» підготовлена значна кількість фахівців, рівень яких достатньо високий, про що свідчать відгуки випускників та керівників підприємств, на яких вони працюють.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Інформаційні технології завдань фізичної культури і спорту та охорони здоров`я в концепції транспорту і транспортної інфраструктури» приділяють значну увагу особистості здобувача вищої освіти, завжди готові допомогти знайти правильне рішення, повірити в свої сили та можливості. Саме цей факт виступає складовою частиною успіху нашої роботи і сприяє формуванню контингенту здобувачів вищої освіти.