В сучасних умовах великим попитом на ринку праці користуються спеціалісти, які вміють нестандартно мислити, творчо застосовувати знання в непростих виробничих і соціальних умовах. Саме такі завдання ставить перед собою факультет заочної форми навчання Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка». Ця структура є особливою, так як здобувачі вищої освіти поєднують навчання з роботою на підприємствах міста і регіону.

Підготовка фахівців заочної форми навчання здійснюється за спеціальностями: «Автомобільний транспорт», «Комп’ютерна інженерія», Облік і оподаткування», «Фізична реабілітація», «Фінанси, банківська справа та страхування». Факультет заочної форми навчання очолює Михайлюк В. С., яка досконало володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, проводить цілеспрямовану роботу з завідуючими кафедр щодо якісного складання навчальних планів з усіх спеціальностей, здійснює контроль за їх виконанням, вміло використовує досвід колег інших закладів освіти.

Ініціативно й наполегливо працює начальник управління з навчально-методичної роботи Олена Станіславівна Соловйова, яка досконало володіє ефективними формами та методами організації навчально-методичної роботи.

Активно допомагають в організації навчально-виховного процесу, формуванні навчально-методичного комплексу дисциплін, систематизації звітності та плануванні роботи факультету заочної форми навчання секретарі Світлана Миколаївна Костерчук, Оксана Олегівна Кікоть, які постійно підвищують свій професійний рівень поєднуючи свою роботу з науково-педагогічною діяльністю.

Девіз факультету заочної форми навчання – індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти з урахуванням його особистостей та інтересу до обраної спеціальності.

Про імідж факультету заочної форми навчання свідчить факт наповнення академічних груп за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Комп’ютерна інженерія», Облік і оподаткування», «Фізична реабілітація», «Фінанси, банківська справа та страхування», який складає значний відсоток загального ліцензійного обсягу. За роки існування факультету заочної форми навчання підготовлена значна кількість фахівців, рівень яких достатньо високий, про що свідчать відгуки випускників та керівників підприємств, на яких вони працюють.

Науково-педагогічні працівники факультету заочної форми навчання приділяють значну увагу особистості здобувача вищої освіти, завжди готові допомогти знайти правильне рішення, повірити в свої сили та можливості. Саме цей факт виступає складовою частиною успіху нашої роботи і сприяє формуванню контингенту здобувачів вищої освіти.